is toegevoegd aan je favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1552. den 22 Januarii.

* Dagh-

C 178 )

mende, te vinden de feventig duyfent guld. by de Schiltalen , en de dertig of twe en dertig duyfendt, wefende der Steden gratie, in de hondert duyfent guldens, by verkoopinge van Renten, die weder gelost fouden werden by feeckeren Impost op de Wijnen en Bieren, en de achthien duyfendt guldens by Leeninge , indien 't doenlijck ware, en indien niet, oock by verkoopinge van Renten, en voorts onder fulcke andere conditiën, als in haer voorgaende Refolutie hier vooren op de Petitie gedaen is, ende dat den voorfchreven Impost, foo wel vrye als andere, mede betalen fouden , fonder dat yemant eenige exemptie foude mogen pretenderen*