is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X-552den 13. Maert.

* BI. ^o.

( 232 J

geerders aldaer, ende dat. by gefchrifte," nominerende van fbrate tot ftrate de Huyfen, met verklaringe by wien die bewoont werden, ende hoe veel Haert-fteden daer inne bevonden zijn : En ten platten Lande foude 't felve gefchieden by de Officieren elck in den lijnen; dat in alle bellooten Steden, groot ende kleyn, den Hage gereeckent voor een Stadt, de'kleyne Huyskens, toebehoorende arme Luyden, waerdigh wefende in gereeden gelden hondert guldens en daer beneden, ongetaxeert fullen blijven, 't welck in elcke plaetfe gedaen foude werden tot tauxatie van de Weth aldaer, dat de betalinge fal gefchieden'by den Eygenaer van den Huyfe, indien hy 't felve bewoondt, ende indien niet, half by den Huyrman, en half by den Eygenaer: Indien bevonden wierde eenige Huyfen belast te wefen met merckelijcke Renten, fal men een middel mogen vinden, dat die geene die fulcke Renten hebben, naer advenant fullen contribueren ; Dat op 't Landt alle Kloofteren , exempte Perfoonen , Begraef-huyfen, wie die oock toebehooren, in defen naer advenant mede fullen contribueren als vooren; dat men elcken Haertftede niet verder en foude belaften dan met drie ftuyvers of feven grooten, t welk* een kleyne quetfe foude wefen; ende fouden de voorfz Contributien genoegh geïiick ende egael wefen, alfoo de Rijcke gemeenlijck groote Huyfen befitten met veel Haertfteden, ende de arme kleyne Huyskens met luttel Haertfteden: Defe Haerttelhnge

ge-