Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 241 )

Hove van Hollant, de Stede van den Briele,' tot verfeeckcrtheyt van de Schepen, uyt en in de Maze varende, een groote merckelijke fomme van penningen ontfangen, fyluyden defelve Kape en Vuirboet tot haren kosten behoorden te verfetten , tot verfeeckertheydt van de Schepen, uyt en in de Maze varende, als vooren, ofte prefenteerden, mits genietende de voorfz penningen , de voorfz Caep felver te doen verfetten , ofte waren noch te vreeden dat de voorfz Caep uyt haer alder naem verfet foude werden , en datter een Collecteur geftelt foude werden die de voorfz Penningen tot dien eynde foude collefteren en ontfangen; en hoewel de voorfz van den Briele naer alle reden enbillickheyt wel behoort hadden , 't een poinft of 't ander van de deughdelijcke prefentatie geaccepteert te hebben, foo fijn fy als onwilligh, fuftinerende dat de voorfz verfettinge Van de Kaep en Vuyrboet tot kofte van de Staten, ofte van de Schepen, de voorfz Maze uyt en in varende, behoort te gefchieden, hoewel fy maintineerden en verklaerden gifte te hebben van de Voorfaten van Sijne KeyfeHijkMajefteyt, dat de amniniftratie en onderwin van de voorfz Caep en Vuyrboet tot alle tijden foude wefen tot haerluyder dispofitie, en gemerekt de voorfz Caep en Vuyrboet nootfaeckelijck moet verf t worden, op dat de Schepen, 't gat van de Maze frequenterende, niet en periculiteren, ende om den hals gebracht en werden, ioo lijn de voorfz Gedeputeerden * van ad-' vife, reguard nemende op de voorfz OrdonIIL Q nan-

155a.

ien 22. Maert.

' BI. 34-

/

Sluiten