is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 44? )

mógen adviferen, fonder die faecke met de Stucken te hebben; daerommeden Advocaet fchryven foude aen den Procureur Wouters, dat hy tegens hare komfte * boven die faecke pasfen foude by hem te hebben; ende oock voort, dat hy fpreecken foude met den Procureur Generael, omme voor de Staten aen te nemen het Proces tegens den Grave van Egmondt, waer van den dagh dienen fal Vrydagh naestkomende , ende dat volgende voorgaende Appointemcnt van de Kon.', het welck den Advocaet by een propere Bode fulcks gedaen heeft.

Den 4. Ottober, 1553.

Praefenten alhier van de Edelen, den Heere van Mathenes, Otto van Egmondt, en de Jacob van der Duyn.

"üEnige van de Edelen gekomen zijnde, foo -Li hebben de voornoemde Staten gerefolveert de antwoorde op de voorfchreve Propofitie, ende hebben afgeflagen, volgende de begeerte van de Kon., de conditie, daer by fy te vooren begeert hadde afgedaen te hebben de interdictie, van geen Viccuaille , als Boter en Kaes, uyt den Lande te mogen voeren , ende dat wes fy als nu bevonden de voorfchreve interdictie nootelijck te wefen , overmidts de duyrte, gerefen op het felve Suyvel, ende dat de voorfz interdictie niet langer en duyrde dan ten uytgangh van de maent van November naestkomende; ende aengaende de conditie, daer by fy begeert

had-

1553.

den 3. Oólober.

* BI. 44.

Interdictie van geen Victuailleals Boter ende Kaes uyt defe Landen *, te mohta voeren.