Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5^5 )

Eodem, hebben de voornoemde Gedeputeerden van gelijcken rapport genomen op de twee Memorien, by den Ontfanger Coebel henlieden gelevert, de eene beroerende de reeckeninge die hy te doen heeft, ende de andere, nopende feeckere fwarigheydt in het collecteren van den thienden * penningh; en heeft Coebel dagh genomen,den feventhienden September des avonds in de Herberge, om fijne reeckeninge te doen.

Eodem , hebben de voornoemde Gedeputeerden mede rapport genomen op de openinge, by die van der Gouda gedaen, beroerende het Placaet van de Voorkoop.

Dagh-

«554-1;

den 28. | Augufti. RapporS genomen van feeckere Memorienby Coebel overgelevert.

* BI. 2§.

Rapport beroerende hetPlacaet van de voorkoop.

Sluiten