Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TS mede gerefolveert, aen den Stadthouder ende Bruxelles te verfoecken Copie van de Articulen, ;by eenige overgegeven jegens de Staten, hare Penfionariffen ende den Advocaet, het welck fulcks by den Advocaet verfocht zynde, verklaerden, dat alfoo fyluyden geen laft en hadde van de Koninginne, 't felve niet en foude derven doendanbevondenredelyk te wefen - dat de voorfz Copie haer foude volgen, ende komende by de Koninginne, wouden de handt daer aen wel houden.

TS mede gerefolveert, eenige poincten ende Articulen by gefchrifte te ftellen, wefende in effecte de voorfz conditiën, die de-Staten begeeren henluyden by de Koninginne geaccordeert te werden, ende dat men aen den Stadthouder foude verfoecken, de felve de Majefteyt over te lenden, ende aen hare Majefteyt favorabelyck te fchryven, ten eynde de felve geaccordeert foude mogen werden, alfoo de Staten, de felve geaccordeert zynde, hoopten nae voorgaende rapport fulck antwoordt inne te brengen, dat hare Majefteyt reden foude hebben te vreden te zyn, in welck verfoeck by de Staten gedaen zynde, den voorfz Stadthouder gratieufelyck geaccordeert heeft, ende zyn by hem de voorfz poincten aen de Koninginne gefonden, ende is de Staten dagh beteyckent, omme in de Herberge te wefen den vierden April,

Den

1555.

Maert,

Copie te begeeren van de articulen, by eenige tegens deStaten overgegeven.

Seeekere conditiën te onderfpreken ia 't dragen van 't confent.

Pag. i2«

Sluiten