is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 2°5 )

linge van dien gevonden fal werden binnen den Lande van Hollandt in alle groote en kleyne Steden, onder de Schiltalen ofte daer buyten gelegen, den Hage, Alckmaer, Medenblick ende Vlaerdingen voor belloten Steden gerekent, beginnende den eerften Februarii naeftkomende, mits van elck vat Biers ontfangende vier groot, van elcke een en veertighfte vat van alle Brouwten vier groot; ende van alle het geene dat daer over gebrouwen werdt nae advenant; van elcke ame Rhynfche Wyns acht en veertigh groot, van elcke pointfoeri Franfche Wyns gelycke acht en veertigh grooten, van elck Oxhooft Franfche Wyns fes en dertigh grooten , ende van elcke Boote Spaenfche ende heete Wynen van de ame twee en tfeventigh groot; Wel verftaende, dat in alle de Steden van Hollandt den voorfz Impoft openbaerlyck alle Jaren verpacht fal werden; ende foo verre den voorfz Impoft by openbare verpachtinge foo veel niet en mach gelden, als de felve in 't voorleden Jaer uytgebracht heeft, foo fal men de felve mogen ophouden, ende voor dat Jaer doen collecteren by een Man van eeren, niet gepacht hebbende den Accyns van de Stede ; ende fal voorts over het platte Landt, onder de Schiltalen gelegen, jaerlycks foo veel gevonden werden, als, ommeflaende feven groot op de Marge, fal bedragen , 't welck in 't generael opgebracht fal werden op den voet van de Schiltalen; Wel verftaende, dat elck Dorp fijn portie en aenpart fal mogen opbrengen by capitale impofitie, Impoft ofte anderfints, fulcks als een yegelyck in den fijnen bevinden fal ge-

voegh-

J5SS12* Dec,