is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 232 )

15 <5• 7-J«n< Van de O bligatien van de Sta. ten ende vandeDrieven van indemnireyt, daer op dienende.

Ordonnantie voor Mr. Jacob vanden Eynde.

Gecommitteerden tot de taxatie van de declaratie van Mr. Cornelis van Hogelande.

J)En Heere van Lockhorft foude den Heere van Aflendelf adverteren van de voorfz Miffive, aen den Advocaet vanden Lande gedeftineert, ende dat den Heere van Aflendelf foude fchryven aen de Heeren van de Financie , om by hen te willen houden de verzegelde Obligatien van de Staten ofte Steden, ter tydt toe dat hen overgefonden foude zyn, ende hy ontfangen foude hebben de Brieven van indemniteyt, by de Majefteyt de Staten belooft van de voorfz verzegelinge, fulcks den Heere van Asfendelf na de noene in de Vergaderinge van de voorfz Staten verklaert heeft gedaen ende gefchreven te hebben, ende den voorfz Brief te willen fenden aen de Heeren van de Financie des Koninghlycken Majefteyts met den Bode van den Lande.

JV/TR. Jacob vanden Eynde zyn toegevoeght, voor fekere Vacatiën in 's Landts faecken by hem gedaen, ende by Declaratie overgegeven , vier en veertigh dagh-gelden, tot twee en dertigh ftuyvers daeghs.

p*Nde Mr. Lambrecht ende Sandelyn zyn by de Staten den achtienden Januarü voorfz gecommitteert tot de taxatie van de Declaratie van gelycke Vacatiën ende verleden gelden, by den Advocaet van den Lande overgegeven by Mr. Cornelis van Hogelande, prefent den Heere van Aflendelf, Obdam, Lockhorfi ende den Heere van Sprangh, Mr. Lambregt, Gerrit Jacobfz, Mr. Jacob van den Eynde, Mr. Cornelis van Veen, Mr. Adriaen Sandelyn,Witte

van-