Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1557Den 23 24. en 30. Maerc.

Verkrijginge van de Brieven van Ampliatie van 't voorfcheve Oétroy

Commiflie opRennoj en Numan omme te hooren de Reeekeniuge van het gemee ne Landt.

Dach, om me te cou pareren voor den Commiffa ris Bruxel Jes, in c faecke va de Staten tegens di van Antwerpen.* BI. 14.

( 34) Den 23. Maert 1557-

"PlE voorfz Gedeputeerden hebben verkre^ gen de Brieven van Ampliatie op 't voorfz Oétroy van de publicatie, volgende haer begeerte ende verfoeck, blijckende by den iniioude van dien.

Den 24. Maert 1557.

HEeft den Hertogh van Savoyeri'gecommitteert Mrs. Gerhard van Rennoy, ende in fyne abfentie Mr. Adriaen Naman , Rekenmeefters , om met den Heere van Affendelf ende de Gecommitteerden van de Staten te hooren de Reeckeningen van den Ontfanger van 't gemeene Landt, Mr. Aernout Coebel.

Den 30. Maert 1557.

BY den Advocaet ende den Penfionaris Schoock van Dordrecht aen mynen Heere Bruxelles verfocht zynde , naedien die van Antwerpen , trainerende de faecke, niet en - wilden voor hem compareren volgende het e Appoinctement interlocutoir , gegeven den 11 vijfden Januarii te vooren, in den * Proceffe , tuffchen dc Staten van Hollandt ende de voorfz ' van Antwerpen , beroerende de Waertfchap aldaer, dat hy partye foude willen praefigeren een prefixen ende peremptoiren dagh , om voor hem te compareren, foo heeft hy den felven dagh peremptoir gegeven den fefden Mey naeftkomende , ende dat hy voorts by een van de Deurwaerders van den Secreten

Ra-

Sluiten