is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1557Den 19. Augufti.

Beroeren- T

de Louis Scheraerts „ Bailliu van , den Hage. a'

d:

rr. o w

•Bl.82. n:

Cc

te ei

( 204 )

ende breeder laft te mogen recouvreren, ende alfoo met volle kennifle, ende alle faecken verftaen hebbende , de voorfz faecke te moghen helpen vorderen, ende adviferen op de nootelijcke remedie van dien, fulcks als na reden behooren fal.

Byfonder, foo boven dien dat de voorfz Propofitie geheel generael is, ende fonder eenige pertinente ende particuliere verklaringe, de voorfz Staten van Hollandt alfnoch niet mogelijk en is eenige nieuwe middelen ofte wegen voor te ftellen, omme-de nootelijckheyt van defe Landen te helpen fuccurreren , overmits diverffe groote ende exceffive voorgaende belastingen , ende dat de voorfz Staten geen middelen en weten, uyt de laften, daer fy jegenwoordelijck inne zyn , te geraken , ten ware de Negotiatie, Viflcherye en alle andere Neeringen beter voortgang hadden, dan fy tot noch toe en defe voorleden jaren gehadt hebben.

^Y den Advocaet de Staten aengegeven zijnde, dat Louis Scheracrdts , die geobti^ert hadde 't Bailluvvjchap van den Hage, eni fulcks Eedt ghedaen hadde in handen van e van de Reken-kamer, ende voorts geaditteert was tot exercitie van 't felve Officie, ider 't deckfel van verklaert te hebben te efen een Mechelaer , de felve Scheraerdts et behoort en hadde behoorlijcke * Certifitie te brengen; foo hebben de voorfz Stan gerefolveert, dat aen die van den Rade ide Reken-kamer verfoeck gedaen fal werden,