is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(;

de Septembre prochain, vous requirant n'yvouloir failler & vous cmployer de faire office de ion fubjecls.

r>En elfden Augufti hebben de Staten van Hollandt, op de Petitie van Syne Maje-< fteyt, den laetften Julii te vooren gedaen, ha-! re antwoorde innegebracht, foo als die by ge-1 fchrifte gefteldt is; waer op hare Hoogheydt £c by monde van Tyfnack heeft doen feggen , dat „ fy verftaen hebbende defelve antwoorde die fy [ begeeren te hebben in gefchrifte, omme die te doen communiceren, ende als dan hare gebefte te doen verklaren; ende dat haer Hoogheyt wel verhoopt van 't voorige antwoordt, op de Propofitie aen de Staten van Hollandt in 't particulier gedaen, fouden evenwel het felve mede doen vifiteren, ende dan op alles antwoorde doen geven.

fJIer nae volght geinfereert d'antwoordé die

van wegen de Staten aen de HertoginneJ? van Parma is gedaen, op den elfden Augufti d vyftien hondert negen en vyftigh. gi

- • >■ ■'• j'.-rru ma ao '•'siii aia T"\E Edelen en fes groote Steden van Hol-d

landt, reprefenterende de Staten vanden felven Lande, gehoordt hebbende 't inhouden van de Propofitie, by Sijne Majefteyt aen de Generale Staten van den Lande van herwaerts over, op den laetften Junii laetft-p leden gedaen, daer by Syne voorfz Majefteyt verfoeckt, dat in de plaetfe van twee duyfent Paerden, die by de voorfz Gene! VI. Deel. Q ra-

1559*

Antwoorle van de caten van lollandc p de Petitie vanSyeMaje;eyt.

^ntwoorv'an de aten aen i Hertonne van trmageten.^

ig. i»4'