is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25i )

Haerlem, Amfterdam en Gouda nemen rapport tot de naefte Daghvaert.

A Engaende de nieuwigheyt, gepleeght by de Tollenaer van Rupelmonde, op de Onderfaten aldaer pafferende: Is gefeyt dat 'er provifie verfocht fal werden op den naem van de. Staten, met particularifatie van den geenen die i de nieuwigheyt gebeurt is, en voorts aen hech-1 ten aen defelve Requefte de voorgaende provi-1 fien, by de Staten op eenige van de Steden ver-' kregen.

^"Oopende 't Proces van die van Heenvliet, A^ en die van Voorne met haer gevoeght, is1 jegens den^Ontfanger of Deurwaerder gefeyt, j dat men geen verder inftantien in defe faecke en mag geven; dan d'Advocaet en Procureur hebben voor en aleer daer exhibitie gedaen fal zyn van de munimenten, daer die van Heenvliet haer op fonderen.

ÜOdem hebben de Staten geconcipieért feecker concept, beroerende d'executie van den duyt* op elcken tonne Turf: Waer op by haerluyden0 rapport genomen. 11

J)En fevende heeft den Heere Prince van Oran-P ge, Stadthouder van Hollandt, by monde d van den Heere van Waffenhoven, de Staten,v door bevel van Syne Majefteyt, en Hare Hoog- fi heytdeHertoginne,doen proponeren driepoinc- d< ten; Eerft, dat fy in de plaetfe van de twee duy-d

ftadj

1559.

S.enj.Sept.

Refolutie 3ver eentje nieuwigheden , fepleeght >y deriToIenaer van l-upelmon!e.

Refolutie «roerende e fake van leenvlier.

'ag. 108,

Beroeren! den duyt 5 de tonï Turf.

oiTeiïïeby 2n Prince tnOrange :nomen, 1 't geene >or hem : Staten >orge>uden isf