is toegevoegd aan uw favorieten.

Menzikoff. Treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. u

Hy kust Menzikojf de hand. MENZIKOFF, hem omarmende. Myn waarde Conftantyn: gy geeft my 't leven weder.

IWAN, tegen Conjlantyn. Ach! ziet gy zonder wrok op uwen hooner neder ?

CONSTANTYN, hem omhelzende. Ik wrok vocn tegen u ? denk aan 't voorlccdnc nier. Geef my uw vriendfchap wcêr, nu gy de myne ziet.

IWAN.

Myn Broeder!'k was.doordriftvermeesterd.onrechtvaardig'; Doch uw grootmoedigheid maaktumyn' eerbiedwaardig, 'k Zal u vergoeding doen; verlaat u op myn woord.

CONSTANTYN.

Is fchoone Eudoxe nog op Conftantyn geftoord;

Of zal zy, op zyn beê, haar vriendfchap hem vergunnen?

EUDOXE.

Wie zou, na dezpn ftap, dees bede u weigren kunnen ? Zy reikt hem de hand toe, die hy kust. CONSTANTYN. Nooit heeft myn dankbre ziel gewenschter ftond bcfchouwd. Myn Vrienden, zo ik u myn' ftaat niet heb ontvouwd, Ik wierd door reedaen van gewigt daartoe bcwoogen. Doch 't zwygen is dit uur niet meer in myn vermogen Nu ik uw aller gunst en vriendfchap wederwon. Gy ziet in my een Telg van 't Stamhuis van Biron.

MENZIKOFF.

In u ? Kan 't mooglyk zyn!

IWAN. Gy, uit Biron gesnoten ' F 131-