is toegevoegd aan uw favorieten.

Menzikoff. Treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 83

Ik waande u nog aan 't Hof ten top van eer verheven, Wanneer ik u ontmoette in deerniswaarden ftaat, Verteerd door fmarte, en met de doodverwe op't gelaat. Verfchoon my dat myn taal uw zielverdriet moet wekken, 'k Zag u den laatften pligt aan uwe Gaê voltrekken. Dit fchrikkelyk gezicht zette al myn deernis aan. 'k Befloot u in dit oord ftandvastig by te ftaan. Myn Oom verbond zichzelv', dathy Vorst Peter fpreeken, En om verligting van uw ballingfchap zou fmeeken. Hy trok naar Petersburg, en ik naar dit gewest, Waar ik, reeds vóór uw komst, myn wooning had gevest.

MENZIKOFF. Grootmoedige Biron!

IWAN.

6 Deugd, te wreed beleedigd!

BIRON.

Myn Halsvriend! wees om my toch met uzelv' bevredigd. Waartoe herdenkt ge een drift, nooit door uw'Vriend herTegen Menzikojf. (dacht? Ik heb van maand tot maand, van uur tot uur gewacht, Dat ik van 't Rusfisch Hof berichten zou bekomen: Vergeeffche hoop, helaas! ik heb nog niets vernomen.

MENZIKOFF.

Ontzet, verwonderd door de grootheid van uw deugd, Die zo veel luisters fpreid in 't bloeien t.wer jeugd, Zoek ik naar woorden om myn dankbaarheid te tonnen. Ik wenschte u... ach! vergeefs... De Hemel zal uloonen.

IW A N.

De zucht tot ons behoud komt u te duur te ftaan.

F 2 Ont-