is toegevoegd aan uw favorieten.

Menzikoff. Treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 91

MENZIKOFF. Gewenscht bericht...

Ter zyde. Dan ach! het komt te fpaê voor my. ALEXIS.

Duld dat wy u geluk met uw herftelling wenfchen.

MENZIKOFF, de hand aan Alexis en Biron biedende. Geliefde Vriend! en gy, trouwhartigfte aller menfchen! 'k Had op den rand van 't graf dees tyding niet verwacht. BIRON.

'k Heb door myns Broeders gunst naar troost voor u getracht; En dorst my vleien dat ge eens uitkomst zoud erlangen: Ik haakte elk oogenblik bericht daarvan te ontfangen; En hoopte dat dit heil, verworven door myn trouw, Aan myn beminnend hart tot voorfpraak ftrekken zou, Als ik u in dit uur myn' naam en ftaat ontdekte.

Tegen Alexis. Befef nu welk een fmart uw voorftel my verwekte. Indien myn Vriend met u gevlucht waare uit dit oord, En 't Hof, tot gunst geneigd, de ontkoming had gehoord, Had dit vergryp die gunst in gramfchap doen verkeeren, Een vuur ontftoken, dat ons allen moest verteeren.

ALEXIS.

Ik dwaalde uit deernis, en doorgrondde uw oogmerk niet. MENZIKOFF, het gefchrift middelerwyl ten tweedenmaak geleezen hebbende, reikt hetzelve aan Iwan over.

't Is of myn fcheemrend oog de letters dubbel ziet.

Na-