Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den h. dominicus, S3?

God en Mensch te faam altyd. Volbrengt Vader, enz. ah vooren. Eer zy God den al vergelder, Zynen Zoon onzen Herfteller,

Ook den H. Geest daar by,

In Perfoon te famen dry. Volbrengt Vader, enz. ah vooren.

Een Onzen Vader en Weest gegroet, tot uit* roeijing der ketteryen. , .

Antiph. Grooten Vader H. Dominicus, wilt uwe goedertiere oogen hier altyd op ons baan, en in de uur des doods ons trouwelyk byltaan. ; y. Bid voor ons H. Vader Dominicus.

i£. Opdat wy waardig worden de beloften van Christus.

GEBED.

OGod, die uwe H. Kerk, door de verdienften, en leeringen van uwen Belyder onzen H Vader Dominicus hebt willen verlichten: geet dat door zyn voorbidden aan dezelve geene hulp ontbreke in het tyddyk, en dat zy altyd mag toenemen in het geeftelyk: door Jezus Christus onzen Heere. Amen.

LITANIE voor. den DONDERDAG,

aan den

H. FRANCISCUS

van Asfijïen.

Heere, ontferm U onzer. Christus, ontferm ö onzer. Heere, ontferm U onzer.

Sluiten