Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEVEN. 25

righeid de wetgevende macht verliest, of een Koning ophoudt Koning te weezen, als eenige onderdanen verkiezen te rebelleeren, en met mond en pen zich tegen 't wettig gezag verzetten durven. Breng dit over, bid ik! wat beflist het eigentlijk nog of Jefus een ' Gezant of niet, of hij Gods Zoon geweest is of niet? al zijn "er eenigen, die dit ontkennen, tegen over veelen, die dit vastftellen; het ja is hier zo goed als neen, en neen als ja; niets wordt hierdoor afgedaan. En, om u alles openhartig te bekennen (in vertrouwen, gij zult 'er geen kwaad gebruik van maken) ik las reeds lang van tijd tot tijd het zogenaamd Nieuw Teftament, maar zo menigmaal ik daarin maar iets van Jefus leven nalees, kan ik mij niet genoeg verwonderen, dat menfchen, die eerlijk en opregt -willen heeten , zo onbefchaamd zijn , om te durven vasthouden, dat Jefus nooit meer eer zich aangematigd heeft, als een voornaam mensch te wezen, en nimmer zich voor een goddelijk perfoon heeft uitgegeven. Hoe

moejelijk ook dit vast te houden zij, is mij onlangs gebleken , op mijn reis herwaards. Ik had onder weg eenige affaires te Gouda, en verkoos dus de lange zit in de Goudfche fchuit boven bet reizen over Haarlem en Leiden na B 5 Rot,

Sluiten