Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246 JOODSCHE

voorvaderen , toen onze natie een Priesterlijk Koningrijk geheten wierd, waarfchijnelijk in hope van éénmaal eenen uit hun te zien verheven tot Paus of Superintendent, in navolging van den Hogenpriester in vroeger eeuwen onder ons geflacht. Uwe Hoogeerwaardigheid weet, dat de tachtig jarige oorlog tegenSpanje een Religions oorlog was, zo niet alleen voor den Hervormden Godsdienst , althands voor vrijheid van Godsdienst en geweten. —- Het is zeker dat de Calvinistiefche Leer, in het Dordrechtfche Sijnode vastgefteld , zo door de Politie is aangenomen en geratificeerd, dat. hun Hoog Mog. in dato 2. Julij 16x9. verklaarden „ het oordeel en Sententie der Sijnode gezien, rijpelijk verftaan en overwogen " hebbende , dezelve in alles volkomelijk te " approberen, conformeren, en ratificeren, " willende en ftatueérende, dat geene andere „ Leer, aangaande de voorfchreven Leerpun" ten, in de Kerken dezer Landen zal worden "„ geleerd of gedreven, als dewelke het voornoemde oordeel conform is. Dezezelveleer .beloovden in de bekende Grote Ver gade-, ringden 27. Jan. 1651. 'sLands Hoge Magten , „ dat zij elk in den hare zouden vast ] „ houden en maintineeren, gelijk als dezelve „ alomme in de publieke Kerken dezer Landen

„ toea

Sluiten