Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOON F. ELS PE L. 35

(Dalheim/preekt in Jlilte tegen Clementina.') de gravin, tegen Bland. ■ En federt welk een tyd zyt gy hier aangekomen, Myn heer?

bland.

't Is reeds een maand of agt: 'k had voorgenomen, Alleen een kort bezoek te geeven aan myn nicht (pligt. Mevrouw van Bland, waar aan'kop'thoogfte ben verIk had 't geluk voor my de vrindfehap te verwekken Van den Baron, die my niet toeliet te vertrekken.

laura.

Ja, hy beminde hem gelyk zyn' eigen zoon.

dalheim.

Myn Heer en gy Mevrouw van Bland! ik bid verfchoon Myn vraagen; zeker zyt ge uit eedlen (tam geboren ?

laura. (ren,

Myn Heer! 'k heb myn' gemaal voorheen in 't veld verloHy was in vreemden dienst Kaptein. — 'k Had nooit geDat u myn' rang en ftaat in twyflinghadgebragt,(dacht, Daar andren, wier geflacht men nimmer zal ontwaaren, In u geen twyfeling van rang of adel baaren?

de gravin.

Mevrouw denkt zeker hier nog wat te toeven ?

laura.

Neen:

Ik wacht naar de opening des Testaments alleen, Waarna 'k tot myn vertrek het nodigst zalberaamen.

dalheim.

Mevrouw,als ook heer Bland, zyn mooglyk de erfgenaaVan den Baron! (men

laura.

Myn Heer! 't zal u bekend zyn, dat Onze afgeflorvene geen nabeftaande had; (nen, C % Dus

Sluiten