Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEZER. T|

3of van gewaagden, deden ons naderhand van ge« dachten veranderen. Wij kregen het in handel * fchaamden ons over ons vooroordeel, zagen, men verrukking, dat wij zeer gedwaald hadden, en be.' vonden, dat de ongenoemde zijne taak alleszins voldoende had afgeweven. Wij verwonderden ons zelfs te meer over zijne kunst, om het plan eens anderen Schrijvers, waar door men in zij* ne eigen gedachten toch natuurlijker wijze be. paald wordt, zoo fchoon, zoo doelmatig te vervolgen, en daar oplosfingen te vinden en te geven, waar alles verwikkeld en in eene dikke duisternis gehuld was, maar ook, om eenen schiller zoo van nabij in ftijl en daarftelling te volgen, dat men, wist men zulks niet vooraf# geenszins zeggen zou , het werk zij door twee verfchillende Schrijvers vervaardigd, zonder dafe zij te zamen werkten, Wij vonden hier geenen van die meenigvuldige fpook-, toover- en geheimvolle Romans, waar mede Duitschlandj Frankrijk, Engeland en onze vaderlandfche bodem, federt eenen geruimen tijd, zoo zeer overftroomd wordt, die niets zaaklijks om het lijf' hebben, waar men wel grotten, kafteelen, ruï* ! 3 hen*

Sluiten