is toegevoegd aan je favorieten.

De geestenziener; eene geschiedenis, getrokken uit de gedenkschriften van den graaf van O**.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sao* DE GEESTENZIENER.

beeld gekomen , dan had de Marchefe er u op ,, moeten zoeken te brengen. — Hebt gij reeds „ vergeten , hoe veel ik , naderhand , juist daar ., door bij u gewon , vermids de dood van den ,, Marchefe u de waarheid, van het geen hij aan» f, gaande mij gezegd had, fcheen te bekragti^eu, „ en —"

,, Ook dit alles ware dus alleenlijk veinzerij en ,, bedrog geweest? De koude koortsrilling van den

Marchefe, zijne hevige toevallen, zijn dood, en» „ kei bedrog? —

„ Niets anders. Zoo ver ik weet, leeft hij nog

tegenwoordig. —

,, ó God! — — Vaar voord, op dat ik den beJ} kcr van mijn lijden ten bodem toe uitdrinke."

,, Dat zult gij, Prins! tot op denlaatften druppel, „ en megt u het aanzetfel op den bodem walgen, a, dan zal ik er nog wel wat vocht weer ingieten, „ op dat het weer vloeibaar worde. Bekommer u

maar niet, ik zal niet afbreken, om mij, daar

door, zelf het laatfte vermaak te ontrooven, dat ., ik nog genieten kan. —— Ten einde het denk,, beeld, van het geen de Marchefe aangaande mij „ zeggen kon, nog verhevener bij u mogt worden, „ en het dus aan uwe eigene verbeelding verbleven „ wierd , wat wonderbaarlijks gij u omtrent mg ,, wildet voordellen , (daar zijn verhaal u .bij dit „ alles toch misfehien niet geloofwaardig febijnen „ mogt) flcorde ik hem door mijne tusfehenkomst.

Ook verfchafte mij dit te gelijk het voordeel,

9» van