Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 6.

i I

ï 1

/

$

i

de C Cr

III- G E F O L G.

$• üS. Verleng DM onbepaaldelyk in F; dan heeft men * FMY = l DMT 2*r , 1 en Z TMB ~Z DMT 4^r. x b. daarom i FMYr=^ TMB~~ Dat is: de regte MF, *mWJ^-^^AX getrokken, en de Foerftraal MB «w**«r wederzyden met de Tangens selyke boeken FMY en TMB.

BYVOEGZEL.

men rf ^td.ceze ^tstgemelde eigenfehapleidt men af dat de Zonnebaden, die, als FM jve„wydlg met de As AX, tegens de holle en [epolyste oppervlakte van een Parabolifchen spiegel invallen, van daar teruggekaatst zynde He m hetzelfde punt B te zamen komen :Velk >unt daarom het Brandpunt en deeze kromme m zelve eene Brandjheede genoemd wordt.

VII. PROPOSITIE.

Mt Ul ee^ë gegeeven punt (N) buiten de arabola, een Tangens aan dezelve te trekken?

INSTRUCTIE.

Trek uit het gegeeven punt N, tot het brandpunt' ïi£gf m' Befchryf' ""N'alsmid. punt, met deeze regte NB, als radius, een mboog, die de lyn van richting^Z doormt m D. Trek uit D, evenwydig met de

As

Sluiten