is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzels der hoogere meetkunde [...]. Kunnende dienen tot een vervolg [...] op de Grondbeginzels der meetkunst van den heer Pibo Steenstra.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELLIPS. 57

II. MI2rzPM*+PI^ ^pt.ib.

maar PM2—CDa CN2 § 115.

en PP --CIa4-PCa+arZ!CI^CP4j>r.a^.

Dierb. MI2—CD2+CP+PC--CN°+2Öci,CP

of MI*— BC2" 4. CK> +2aBc7)C Sin , 114en 113. en MI = BC 4. OC of OB 4pr. s, b.

Dat te bewyzen was.

GEVOLG.

§.117. Dewyl HM—AC-OC^AOI

en MI-BC+ OC~<J&jbeweezen

heeft men MH + MI —AB

Dat is: de fom der beide Voerflraalen van het zelfde punt eener Ellips, is altyd gelyk aan derzelver groote as.

VBX PROPOSITIE.

§. 113. Gegeeven zynde de groote As en de brand' punten in dezelve, om de Ellips te befchryven.

L constructie. Meetkundig.

Laat AB de gegeevene groote as en HJ de beide brandpunten zyn. Verleng AB, en neem AE—AH, waar door IE=AB wordt % 107. Befchryf uit het andere brandpunt I, als middelpunt, met IE als radius, een Cirkel, en trek daarin de radiën IG. Neem overal GM-MH;

D 5 waar

Fif 21.

22I