Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHEIKUNDE. jS

dat eene zekere hoeveelheid van falpeterzuur alle bijgevoegde kalkaerde ontbond; maer dit zal niet meer plaets hebben, wanneer ik 'er eene nieuwe hoeveelheid van kalkaerde bijvoeg; alzo 'er dan eenig niet ontbonden gedeelte zal overblijven, op het welk het falpeterzuur geene kracht meer oeffent. Men zegt dus in zulk een geval: het falpeterzuur is met de kalkaerde verzadigd.

S« 25- Omtrent gelijke ligchaemen en onder dezelfde omftandigheden, is het punt van verzadiging altijd hetzelfde; maer bij verfchillende b>« chaemen is het zeer verfcheiden. Indien ik, bij voorb. de hoeveelheid van falpeterzuur en kalkaerde, door het gewigt, had bepaeld; dan zoude ik bevonden hebben, dat honderd grein falpeterzuur juist zes en negentig grein kalkaerde ontbonden, en deze evenredigheid zal altijd dezelfde zijn , zo dikwils men kalkaerde in het falpeterzuur ontbindt. Doch hetzelfde falpeterzuur, met eenig ander ligchaem veréénigd zijnde, bij voorb. met depotasch, dan zal 'er ook wel een punt van verzadiginge plaets hebben ; maer volgens andere wetten. Het falpeterzuur zalbekwaem zijn, om eene veel grooter^ hoeveelheid van potasche te ontbinden, dan het van de kalkaerde vermogt te doen. Wij weeten doorproeven , dat dezelfde honderd grein falpeterzuur altijd twee* honderd vijftien grein potasch ontbinden, en derhalven nog meer, dan het dubbeld getal van de kalkaerde.

§. 26. De maet van hitte, Temper atura, of de verfchillende trappen van warmte, in welken de ontbindingen gefchieden, hebben ook eenen grooten invloed op derzelver punt van verzadiginge. Veele ligchaemen ontbinden, in eenen hoogen trap

van

Sluiten