Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ê& ARTSENIJKUNDIGE

fiscli bij, dan zal de eerfte verééning gebroken wor^ den; de potasch zich veréénigende met het falpeterzuur, en de kalkaerde, wederom vrij geworden zijnde, op den grond vallende. De reden hiervan is, dat de verwandfchap tusfchen het falpeterzuur en de potasch veel grooter is, dan die tusfchen het gemelde zuur en de kalkaerde; het falpeterzuur verlaet dus deze laetfte, om zich met de potasch te ver* éénigen.

§. 35. In het gemelde voorbeeld, valt het ligchaem, hetwelk door bijvoeging van een derde Uitgedreven werd, op den grond of bodem der vloeiftoffe neder, en dit wordt in de kunstfpraek der Scheikundigen , de nederploffing Praecipitatio, genoemd. Dit is echter niet altijd het geval; fomtijds vervliegt dit uitgedrevene famenftellende deel in de lucht, onder de gedaente van eene luchtvormige vloeiftoffe oï gas. Wanneer ik, bij voorbeeld, gemeene potasch, zijnde een ligchaem uit zuivere potasfche en luchtzuur beftaende, met het falpeterzuur veréénige; dan zal, uit hoofde der nadere verwandfchap des laetften met de potasfche, het luchtzuur in de gedaente van lucht, gas, of fijne damp, worden uitgedreven. Het vcrfchijnfel, in de bewerking dezer proeve voorkomende, heet de opbruisen© , Effervéfcentta, en men zegt in dat geval; de gemeene potasch bruist op met het zuur.

35. Dit middel, namelijk, de verééniging wan twee ligchaemen te breeken door de tusfehenkomst van een derde, 't welk met één van beiden «ene grootere verwandfchap heeft, wordt in de ont» lidinge van de ligchiemen, door de Scheikundigen , , foei meest gebruikt ? en men ziet hieruit, van welk

een

Sluiten