Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S C H Ë I k U N D t&

ten eenen fcherpen, bijtenden, walgelijken, fmaek "hebben. In het vuur gefteld, blijft het zonder verandering. Van koud water verëischt het drie deelen tot zijne volkomene ontbinding.

§. 360. De zuivere loogzouten en alkalifche aerden oelfenen geene kracht op dit middenzout; maer zulks doen de milde loogzouten, die hetzelve, door een dubbeld verwandfchap ontleden. Het wordt desgelijks ontleed door het zwavelzuur en het fmeltfpathzuur; zijnde onder alle bekende middelen het gevoeliglte, tot ontdekking dezer zuuren.

• XXXVII. Van de koolenzuure

zwaeraerde.

§. 361. De koolenzuure , of milde zwaeraerde , Terra ponderofa a'èrata, Carbonas baryté, is een aerdagtig middenzout, uit het koolenzuur en de zuivere zwaeraerde beftaende. Men ontmoet hetzelve van natuure, in het Engelfche Graeffchap Lancaster, en bij Strontiën, in Schotland. Deszelfs kunstbereiding gefchiedt door de ontleding der koolenzuure loogzouten, met de zwaeraerde.

§. 362. Offchoon de natuurlijke milde zwaeraerde gevonden wordt in kantzuilvormige kristallen, met zuilvormige toppunten: zo heeft men ze echter, door de kunst, tot die kristalfchieting, nog nimmer konnen brengen. Haere eigenSertige zwaerte is 3,337. Zij heeft geenen fmaek en blijft in de lucht onveranderd. Jn het vuur gebragt, wordt zij ontleed, het koolenzuur in luchtgedaente heen vliegende en, de zwaeraerde , in den bijtenden ftaet, overblijvende. Zij is in het water, bijna geheel

niet

Sluiten