is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der algemeene en artsenijkundige scheikunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHEIKÜNDÏE$ iif BESCHRIJVING

bes

TOESTELS van W O U L F E»

vook de samengestelde o v e r h a e l i n g»

Bij elke overhaelingé, Wllatte, giet de afee* fcheidene ftoffe, lucht- of ^ivormig in den ontvan* ger over. Wanneer nu dese lucht- of £*l-foort zodaemg gefield is, dat zij, door enkele verkoelingVolkomen en gemakkelijk, in den vloeibaeren ftaet overgaet, of eigéntlijkerEEN damp is; dan kah eert gevvoone, behoorlijk verkoelde ontvanger, tot de opvanging van dit Voort- of uitbfengfel, toereikengehjk, bij voorbeeld, ih de bereiding vari dén wijn'geest, alcohel, van den overgehaelden azijn, 軫 Maer, wanneer de overgaende lucht- of ^vormi." ge vloeiftoffe, nimmer■, op zich zelve, door de verkoeling druipbaer wordt, of dat zulks echter zeer traeg voortgaet; dan blijft 'er geen andet middel, om ze in de laetstgenoemde gedaente te verkrijgen als dezelve, indien het gefchieden kan, niet mee? of minder waters te veréénigen. De voorbeelden Van dit geval zijn menigvuldig; gelijk ih dé overhaelingé van het .falpeterzuur, van het gemeene en II. Deel, l #yef<