Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

„ 'k Heb" - dus zegt ze - „ aan myn Gemeente,

'altoos byftand willen bjên — „ 'k Heb myn Sion fteeds gezegend,

en van Leeraars trouw voorzien. — „ Heeft myn hand ook foms een wonde,

aan uw harte toegebragc, „ 'k Heb die fmerten haast genezen,

en die droefheid ras verzagt, — „ Mynen Dienaar hadt op aarde,

onder U, zyn werk verrigt, a, Thans geniet hy de belooning,

voor >t volbrengen van zyn pligt; n En nu zende ik in zyn plaatze,

ü een ander Dienaar weêr, 3, Die der braven voetfpoor drukkend'

U moet ftigten door zyn leer. — „ 6 Gemeente! proefd de waarde

van de gunst, die 'k u bewys, „ Stel — ach! ftel op zyn vermaning,

toch altoos den regten prys! s» Acht hem als een afgezond'ne

van uw groten Hemel-Heer; „ Onderwerp u aan zyn lering

op dat uw geloof vermeer'. —

M 'k Zal

Sluiten