Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

Ja trouwe Herlrr ji! uw leed en boezemfmart, Uw grievend oi.heil deed elk Ziöniet het hart,

Doorwond, van rouwe bloeden! Dan, nu ftvelt elk met u naar 't heilig altaar heen: Zwaait Gode Wierook toe! God, onze God alleen,

Denk; aan zijn' kerk ten goede!

Al vloekt een Simeï, al fpuuwt een lastermond

Zijn vuil' en zwarte gal; toch blijft de hoop gegrond!

Geen Godsvriend word begeeven! Al wierd de Zulamiet tot in de ziel bedroeft, En in heur' liefde en trouw een oogenblik beproeft;

Zij zal weêr juichend leven.

Al dreigt de heldraak aan Gods kerk een' wisfen val; Al zoekt hij listig door een talloos vosfen tal,

Den wijnberg om te vroeten; Wat nood! 't nooit fluimrend oog bewaakt ze van om hoog, En zal zijn' vijand eens, voor aller wereld oog,

Verpletten voor zijn' voeten.

Sluiten