Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der stad leyden. 17

anderen te brengen, maekten in Het einde dit mael, met gemeene bewilliging, fchifeking op de Magiftraets beftelling; en verkozen, nae dat zulks was afgelopen, op nieuw uit de Burgeren der Stad Veertig Perfonen, tot het Collegie van Veertigen: van het welke door hun aen hunnen Meester zijnde verflaogedaen, werd zulks door denzelven goedgekeurd en bevestigd; en zijn dus hier mede de Veertigen weder door Maximiliaen en Kar el ingefteld op den 3. December 1514. (p).

Na genoeg kwam de inrigting over één met het geen bij het laetst voorgaendeOélrooi bepaeldwas.DenVeertigen werd gelast zétten Perfonen te kiezen, goede, notable; verft andigeMannen uit deBorgeren der Stad, en dus al weder zonder de bijvoeging van uijtten Veertigen of andere Poorteren. Ook werd nu bepaeld, dat ~aven Stadhouder of Pt efident, en luijden van zijnen Raidein Holland uit die zestien Perfoonen er acht kiezen zouden tot Schepenen; zonder te bepalen, dat zulks bij het lot zoude gefchieden; zoo als in het vorige bepaeld was. Tevens werd den Veertigen bij dit Octrooi het regt vernieuwd om zitting en Item te hebben met deVroedfchap,zo in het verkiezen van Burgemeesteren enTrefaurieren, als in andere der Stede zoeken, waer op men de Vroedfchap roeden zal', terwijl hun hetzelfde prefentie geld werd toegelegd,

als

O ) F. van Mieris, Handvesten der Stad Leyden, Bladz. 144. B

Sluiten