Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhandeling over de veertigen

Hier mede meene ik het eerde deel mijner Vefhardeling te hebben afgelopen: 't zal nu tijd zijn tot de tijden der omwenteling, in welke wij den Graef afzwoeren, en, zoo algemeen pleeg begrepen te worden, onze Burgerlijke Vrijheid vestigden, te naderen , en te zien, in hoe verre de aengetogen Privilegiën thans nog in gebruik en van kragt zijn.

TWEEDE AFDEELING.

Befchomving van den Staet van bet Collegie der Veertigen fints de oprichting der Republieck.

't J^_omt mij gevoeglijkst voor dit onderzoek te fplitzen. Laet ons eerst nagaen hoedanig met hetzelve Collegie is te werk gegaen door de Heeren Stadhouders in der tijd; vervolgens door de Regeering. Alvorens daertoe te komen moet ik echter deze aenmerking maken , dat het geen de Eleclien tot Schepen betreft uit de nominatien, die de Veertigen maken noeten,mijtoefchijnt,voordeBtirgerij,hetminstbelang,rijk gedeelte der bijgebragte Privilegie uit te maken. Wij hebben inhet vijfdegevolg, uit de Privilegiën afgeleid, gezien, dat het radicale daer in gelegen is, dat door de Veertigen de benoeming tot de Sestienen gefchie-

Sluiten