Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE

HISTORIE,

VERVATTENDE DE

. GESCHIEDENISSEN

DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN,

Uit de geloofwaardigfte Schrijvers en egte Gedenkllukken zamengefteld.

$?et Plaaten. TWEE.EN- TWINTIGSTE DEEL.

BEGINNENDE MET DEN JAARE 1750 m EINDIGENDE MET DEN JAARE 1758, BEVATTENDE HET TYDPERK VAN HET GOUVERNANT- EN VOOGDESSCHAP VAN HAARE KONINGLYKE HOOGHEID ANNA.

TEN ONMIDDELYKEN VERVOLGE VAN

WAGENAARS VADERLANDSCHE . —

HISTORIE.

Te AMSTERDAM, EV JOHANNES A L L A R

MDCCLXXXVlii.

Sluiten