Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIOGRAPHISCH

WOORDENBOEK

der

NEDERLANDEN,

Bevattende de Levensbefchrij vingen van voorname STAATSMANNEN, KRTGSHELDEN, GELEERDEN in allerleije vakken van Wetenfchappen, DIGTERS, SCHILDERS en andere KONSTENAREN:

£ n verder,

Zodanige Peifonen, die door de ene of andere daad, zig beroemd* gf aan den Vadérlande verdienjlelijk hebben gemaakt; veelal verzeld van hunne Karakterfchetzen, zeldzame Anekdo'.en die men elders te vergeefs zal nafporen, onpartijdige beoirdeling hunner Daden, optelling hunner Schriften, en aanwijzing der Schrijvers welke van hm gehandeld hebben.

Opgemaakt,

Uit Handfchriften, een groot aantal van de besta Schrijvers in verfcheidene Talen over die onderwerpen handelende, en medegedeelde Berigten.

VAN DE OUDSTE TIJDEN AF TOT HEDEN TOE,

door

J. A. de C H A L M O T.

Met Pourtraitten en Plaaten.

ZEVENDE DEEL.

te AMSTERDAMy§*^ JOHANNES AL 10$^*

m d c c c. S'^ï'4&

Sluiten