Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENYANTHES trifoliata.!

Waterdrieblad.

Gewoonlyk Trifolium aquaticum, T. fibrinum. » Hoogduitsch Wasfer-klee, Biber-klee, Dreiblattrige-Zottcnblume. Engelsch Bog-buckbean, March-trefoil. Nederduitfche Bynaamen Waterklaver» Boksboonen» Bloeit May, Juiry. y

Pentandria Monogynia. Vyfmannige Eenwyvige. Ord. Nat. linn. xxi. Precice.

Geslagts Kenmerken. Cor. hirfuta, gehairde Bloemkrans. Stigma bifidum, in twee gejpleeten Stempel, a. Capf. i. locularis, éénhofa kig Zaad-doosje.

Soortelyke Kenmerken. Folia ternata, drievoudige Klaverbladen.

De Kelk èènblaadig in 5 gedeeld, b. Het Zaaddoosje bolrondagtig. d. De Zaaden glad. c.

Groeiplaatsen. In moerasfige Landen en Slooten, ook in laage Veengronden.

Buiten Leeuwaarden aan de zwarte weg f in de Meente op Texel, tusfchen de Koog en de Westen f agter Loosduinen by 'sHage f tusfchen Hasselt en Roveen f in de Moeren by Groot Zundert boven Breda f — in 't Goregt om Groningen , op Bergummer Heyde, by Holten, in 't Veen agter Uilenpas, by Harderwyk , tusfchen Hierden en de Zee, te Elden , Driel , Wamel , Dreumel , Veenendaal , in de Weiden by Wageningen , by Muiderberg , en tusfchen Naarden en Muiden , buiten Alkmaar , by Bergen en de Egmonden , te Lisse en elders.

Eigenschap. De Smaak is zeer bitter, zuiver; heeft geen Reuk.

Kragt. Verfterkend, doordringend, verrottingweerend, verbeterende de Vochten, en bevorderende derzelver atTcheiding. — Is zeer tot geneeskundig gebruik aantepryzen, ook heilzaam als Thee gedronken in^ het Voeteuvel of Podagra.

Huishoudelyk Gebruik. Door glëditsch wordt het opgegeeven als zeer heilzaam en aangenaam voor het Vee, en in de Ph. Oecon. Aufz. als verdienende in vochtige Weilanden aangekweekt te worden; doch brugmans rekent het onder de onkruiden in de Weilanden. Bulliard zegt dat de meeste Dieren het niet eeten, en volgens de Amoen. Ace. linn. wordt het wel door Schaapen en Geiten, maar niet door Hoornvee en Varkens gegeeten. By Noordfche Volkeren wordt de Wortel in fchaarfche tyden tot Brood, (haller en reuss) en de Plant in plaats van Hop, tot het Bierbrouwen gebruikt, (linn.) De Bladen geeven groene Verw. (gmelin) en de Bloemen zyn uitneemeud vodï de Byen. (Sw. Abh. th. 36.)

Sluiten