Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%6B BESCHRYVING VAN

Maas en Waal (alwaar alles vol ellende bleef) zig bij het Dorp Dreumel, behalven door de Sluifen, door een hulp-gat in den Dijk ontlastende, veroorzaakte den aanwas beneden Thiel.

Te Heusden was het water den 9 deezer 15 vt. 9 dm. De Baartwijkfche Overlaat werkte ter hoogte van circa 151 dm.

Het opgekropte ijs in het Bosfche Veld, gelijk ook een Ysdam, die, naar men meende, zig benoorden het ftortebed, in den boven-mond van gemelde overlaat gelegen, gezet heeft, was waarfchijnlijk de oorzaak, dat die overlaat thans (terwijl het water daar door opgeftopt wierd) geen meerder water Meet; want indien er geene opftuwing plaats hadda gehad, zoude dezelve, volgens de hoogte van de Maas, aan het Heusdenfche peil berekend, ten minften ter hoogte van 3* 3 4 vt.. hebben moeten werken.

Het hooge Maas-water wierd behalven langs de gewoone wegen nog afgetapt, door eene in 1795. voorgevallene doorbraak in den zogenaamden Hamdijk bij het Dorp Lith, welke nog open gebleven was, waar door dit water, met dat, 't.geen de loop der BeersfeMaas fourneerd, vereenigd zijnde,, langs de

Stacj,

Sluiten