Disclaimer

De KB stelt de boeken, kranten en tijdschriften beschikbaar als culturele en historische bronnen, in de vorm waarin ze destijds zijn verschenen. Met de inhoud ervan heeft de KB uitdrukkelijk en bewust geen bemoeienis. Zo dient de KB het publieke belang dat een democratische samenleving heeft bij volledige en integere archivering van historische bronnen.

De KB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de boeken, kranten en tijdschriften en ondersteunt deze inhoud uitdrukkelijk ook op geen enkele wijze. De KB sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade, van welke aard ook, die mocht voortvloeien uit (elk gebruik van) de inhoud van de boeken, kranten en tijdschriften en deze website als geheel.

Contact

Hartelijk dank voor uw vraag.

Binnen een werkdag ontvangt u een reactie op uw e-mailadres. Voor de behandeling van klachten houden wij 5 werkdagen aan.

Wat vindt u van Delpher? Heeft u ideeën of suggesties? Geef uw mening in de enquête.

Enquête starten