Ministerie van Financiën

(K n e u t er d ij k.) Minister, Z.Exc. Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort, m (Audiëntie: des Donderdags ten 12 ure.) Seoretaris-Generaal, S. Bartstra, |§ Ministerie van Oorlog. (PI ein.) Minister, Z.Exc. J. W. Bèrgansius, ®, Comm. d-> Ridder- der Dannebrögsórde van Denemarken. (Audiëntie: des Donderdags ten 1 ure.) Secretaris-Generaal, Mr. J. A. Kramer, ||. Ministerie van Koloniën. (Plein.) Minister, Z.Exc. Mr. ZE. Baron Mackay, Hl, Ridder le kl. van den Xeeuw en de Zon van Perzië. (Audiëntie: des Vrijdags ten 1 ure.) Secretaris-Generaal, Jhr. Mr. H. Vander Wijk ,@1 Ministerie v. Waterstaat, Handel en Nijverheid. (Binnenhof.) 1 , Minister, Z.Exc. J. P. Havelaar, Ridder le kl. van den Leeuw en de Zon -van Perzië. (Audiëntie: Hes Zaterdags ten 1 ure.) Secretaris-Generaal, Jhr. Mr. G. De Bosch Kemper.

3