a. Yuurwerkerij. A. H. Haart (20), Kapitein, Hoofdopzichter. O. J. Van Heusden, le Luitenant, Opzichter. E. Eeitsma, le Luitenant 3e Reg. Vest.-Art. O. F. Gey van Pittius , I^3, le Luit., belast _met de werkzaamheden in het Scheik. Laboratorium. H. J. Biezeno, opzichter Vuurwerker. L. J. Van Leeuwen, „ „ J. Grol, Amanuensis. A. Engelsman, Schrijver 2e kl. h. Patroonfabriek. J. F. Schenk, (15), Kapitein , Hoofdopziohter. J. P. Smeets, le Luit, 4e reg. Vest.-Art. J. E. Krieger, le Luitenant, Opzichter. H. A. Soomer, Opzichter der Metaalwerkers. O. F. Donkers, Onder-Opzichter-Vuurwerker. A. Walter, Onder-Opzichter. F. A. Arnold, Boekhouder. J. Dekker, Machinist 2e kl. A. Koert, Portier. Werkplaatsen voor Draagbare Wapenen. A. H. Van Breda (30) Majoor, Hoofd der Werkplaatsen , tevens belast met de functien van Inspecteur der Draagbare Wapenen. W. L. Brocx (20), Kapitein, Hoofdopzichter, belast met de functiën van Onder-Inspecteur der Draagbare Wapenen. W. F. J. Buy tendij k, le Luit., Opz., (ged. Steyr). G. Th.Van Dam, le Luit. 3e reg.Vest.-Art. „ „ J. Friso Roorda, „ 2e „ „ H. Donker, „ Opz. „ » A, H. De Koning, „ 3e reg. „

103