Gewapende Dienst.

DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ.

Staf. Komm., J. A. W. J. Graaf van Bylandt, Majoor. Officier van Gezondh. 2e kl., H. C. G. van Essen, (30) Adj. Onder-Ojfficier , 11. Schollen, (30) Serg. Majoor Instructeur , D. Harkink, (30) Tamboer-Majoor titulair, C. F. Fritze , (25) Eerste Kompagnie. Kapitein , A. van de Goorberg Jr. , (15) le Luit. H. Schollen Jr., 2e G. P. de Kuyser, 2e P. Maas Geesteranus , Serg.Maj.Gr. J. Leeuwenberg , Serg. J. C. Kesler , C. E. Jedeloo , A. L. Heyne den Bak , Fourier , A. van Ncrutn.