Sergt. J, P. van Lensden , (20) L. Temey , P. O vervoerde , Fourier, S. Wolterbeek. Berde Kompagnie. Kapitein, J. J. J. Milders , le Luit. W. C. Overvoorde , 2e L. J. van der Colff van Hoogeveen , 2e Serg.Maj. J. N. Contze, Serg. M. Stillebroer, J. H. Sar, (15) W. N. van Es, A. Schaap, P. van Woerden , d la Suite. Fourier, H. Fangman.

COMMISSIEN VAN BESTUUR, TOEZIGT, ENZ.

ARMEN-IHRIGTING. J. Vernée, Wethouder. 1 . , ! mt de He gering. A. van der Leeuw, I H. Kleyn van Willigen, uit het Armbestuur der Gereformeerden. T. van Leeuwen, uit het Armbestuur der Roomsch- Catholijken.

15