BISDOM ’s HERTOGENBOSCH.

Beste Rondeleidsters van het Bisdom ’s Hertogenbosch, Denken jullie aan de Rondeleidstersdagen 13 en 14 juli op Roucouleur in Vught? ’t Zal er fijn worden, en.. druk! Doe je best om van de partij te zijn. Zaterdagmiddag om 3 uur opening.

Onze a.B. K. J. M. dagen

Jullie K.J.M.ers hebben er misschien nog nooit aan gedacht, dat je leden bent van ’n heel grote vereniging, die wel meer dan 7000 leden telt in ons Bisdom. Je ziet gewoonlijk niet veel meer dan de leden van de verschillende groepen uit je eigen plaats en de omgeving. Maar binnenkort zul je eens kunnen zien, hoe ’n flink leger jullie met je allen vormt.

Je moet weten dat er deze of de volgende maand voor de K.J.M.ers van alle vijf de districten dat zijn de grote stukken waarin ons bisdom voor de K.J.M. verdeeld is, ’n grote K.J.M.-dag wordt gehouden, waarop jullie allemaal uitgenodigd wordt en je heel hartelijk welkom bent. Wat je daar moet komen doen? Niets meer of minder dan dit: 0 laten zien hoe ’n flinke K.J.M.er je al bent en hoe ver je het op K.J.M.-gebied al gebracht hebt d.w.z. of je nog aspirant bent of al in ’t pak, of je al sterren hebt en hoeveel. Op die dag mogen jullie meedoen aan verschillende wedstrijden, die alle betrekking hebben op de klaseisen, die op je kaart al af getekend zijn. Je mag zelf kiezen aan welke wedstrijd je deel wilt nemen en je krijgt kans om bij verschillende wedstrijden van de partij te zijn. Je mag zelfs ook deelnemen aan ’n wedstrijd, betreffende ’n klaseis die nog niet is afgetekend of die op ’n hogere klaskaart voorkomt. Als je maar zorgt, dat je ’t door en door kent. Degenen die al voor de 3e ster aan ’t werken zijn, zullen verstandig doen de eisen van alle vorige kaarten eens goed na te kijken. Dat kan te pas komen. Wees nu maar niet benauwd, dat je voor onverwachte moeilijke opgaven komt te staan! Nee, ’t hele program van de dag wordt vooraf aan de leidster opgestuurd, die ’t dan met jullie kan doorwerken en die jullie wel helpen zal om op onze K.J.M.- dag ferm voor de dag te komen! En dan zullen we eens kijken welke afdeling uit ons district de beste is. Die gaat dan strijken met de eretitel: best-geoefende K.J.M.-afdeling van ’t district in 1935. Prijzen zullen er ook verdiend kunnen worden! Je ziet wel, er wachten jullie heel

wat prettige dingen. Jullie maken de K.J.M.-dag en ’t ligt helemaal aan jullie hoe die dag zijn zal. Natuurlijk zul je wel vanzelf zorgen, dat je de klaseisen kent, die te pas komen bij de wedstrijd, waaraan je meedoet. Dat spreekt! Maar dat is werkelijk niet ’t voornaamste. Zulke wedstrijden kunnen andere meisjes, niet-K.J.Mers van jullie leeftijd, ook houden. Nee, als we zeggen: we gaan ’n K.J.M.- DAG houden, dan moeten we zorgen, dat die dag de mooie KiJ-kd.-geest overal te bespeuren valt. Dk is ’t voornaamste! Waar je op te letten hebt? Je kunt al raden, wat ik ’t eerst noemen zal: de tucht. Je kent ’t puntje van de wet: ledere K.J.M.er weet te gehoorzamen, zonder te vragen waarom. Dk wordt die dag van jullie gevraagd! Je leert jezelf dat niet in één dag. Wie op de club nooit zich goed aan de tucht houdt, kan ’t dan ook niet. Zaak is ’t dus: je daarin te trainen. Niet omdat ’t nu eenmaal moet. Nee, maar omdat we begrijpen, dat ’t ferm en kordaat naleven van de wet van ons flinke mensen maakt die, als O. L. Heer later moeilijker dingen van ons vraagt. Hem ook dk kunnen geven. Dan, 2e puntje voor die dag: de echte blijheid! Geen uitgelaten gegichel! Geen gillen of schreeuwen, dat is ordinair en we zijn nette meisjes en dat zullen we laten zien. Maar blijheid kan er toch zijn en zk er zijn. We zullen niet mopperen als we langer moeten wachten dan we prettig vinden. We zullen elkaar graag de overwinning gunnen bij de wedstrijd, we zullen vooral geen critiek uitoefenen op degenen die ons werk beoordelen. Dat maakt de blije K.J.M.-geest kapot en dat willen we niet!

We zullen natuurlijk eerlijk zijn bij ’t spel! Daar zijn we K.J.M.ers voor!

En ten slotte nog ’t allervoornaamst. We zullen op de dag zelf en ook daarvoor, Jezus’ en Maria’s zegen vragen over „onze” dag en dan kan ’t niet anders of de dag zal slagen.