haar zo te zien zitten.

De agent, die een goedhartig man was, trachtte haar te kalmeren en sprak over Europese Zusters, waar ze ’t goed zou hebben, lekker eten en mooie kleren en ze zou er kunnen spelen met andere kinderen. Maar al die beloften konden Pa-Eul niet erg gerust stellen .

Zo kwamen de agent en ’t kleine meisje aan het klooster van de Zusters Franciscanessen, missionarissen van Maria, kloppen. De man overhandigde Moeder Overste een aanbevelingsbrief van zijn chef en verzocht haar dringend de zwervende Pa-Eul op te nemen. En Pa-Eul monterde zichtbaar op. Na het vooruitzicht van de gevangenis, leek het weeshuis haar een hoekje van het Paradijs.

De innemende goedheid van Moeder Overste, de lieve zorgen van de goede Zusters, de gulle hartelijkheid van de kinderen overwonnen al gauw haar eerste verlegenheid en ’t duurde niet lang of Pa-Eul had de Zusters oprecht lief en toonde zich dankbaar en aanhankelijk.

De genade Gods, afgesmeekt door wie weet welke eenvoudige en oprechte ziel, misschien ook wel door de offertjes en verstervingen van een van onze Blije Jeugd-meiskes, werkte in haar ziel.

Ze was slechts korte tijd bij de Zusters, toen zij reeds vroeg, ja, bad en smeekte, om het H. Doopsel te mogen ontvangen.

Met de grootste ijver leerde zij alles, wat op het katholieke Geloof betrekking had en nog maar zelden hadden de Zusters zo’n ijverige leerlinge gehad. Zij bad met grote vurigheid. In de kapel was zij een en al aandacht. Wetende wie er in ’t H. Tabernakel woonde, wachtte zij zich er wel voor haar aandacht van ’t gebed af te leiden door om te kijken of met andere dingen bezig te zijn, iets, waarin zich menig K.J.M.-er misschien nog beteren moet.

Weldra mocht zij van den Pater Missionaris vernemen, dat de grote dag van haar H. Doopsel aanstaande was. ...

Een volgende keer vertel ik onze K.J.M.-ers en Patronaatsmeisjes het einde van dit zo mooie en interessante verhaal, zoveel mooier nog, omdat het echt gebeurd is. Nu nog even melden, welke groepen en afdelingen lid van de Chinabond geworden zijn. t Zijn er gelukkig vele. ’n Teken dat men stilaan deze „Gebedsaktie” voor de bekering van de heidenen van het Verre Oosten, leert begrijpen en waarderen.

Lijsten met namen als immer opzenden aan de vriend der missievriendjes

Pater M. TARCISIUS

Achelse Kluis Borkel. N.-Br.

Volgende groepen en afdelingen werden lid van de Chinabond.

Best met lo leden; Nieuwkuik met 14 leden; Utrecht met 8 leden; Oss met 58 leden; Goirie m. 84 leden; Eindhoven met 32 leden; Harlingen m. 45 leden; Deurne m. 87 leden; Eindhoven m. 83 leden, zelatrice, Nelly Evers; 143 leden vanuit Ginneken; Uden 33 leden; Merkelbeek, Theresiagroep, Agnesgroep en de Mariagroep plus K.J.V. 52 leden; en eindelijk nog van Utrecht 16 leden. Een mooie oogst!.. Jezus zal het jullie, aposteltjes, vergelden. Wie schenkt er Jezus met Kerstmis een bundeltje „nieuwe leden?”

j Kindeke Jezus, met oogskes zo blij, I Wat zien er uw oogskes dan vreugdes in mij?

i Kindeke Jezus, dat weent en dat lacht, : Het heeft voor mijn zonden zijn liefde gebracht.

Kindeke Jezus met handjes gestrekt

i Wat hebt ge in mij dan voor goeds toch ontdekt? I Kindeke Jezus, dat weent en dat lacht

• Het heeft in zijn liefde aan geen zonde gedacht. ; Psalterke.