dagen waren dat geweest. Ze hadden Moeder goed begrepen en hun best gedaan, om zich in de Advent eens wat te ontzeggen, wat meer te bidden, zichzelf te overwinnen, zodat het Kerstfeest waarlijk een heerlijk feest voor hen geworden was.

Daarna de Kerstvacantie met zo waarlijk! sneeuw en ijs. Alle ijsmiddagen waren ze op de baan geweest en vooral Marietje, die erg goed reed, had intens van de heerlijke sport genoten. Op de ijsclub had ze kennis gemaakt met een logé van Mevrouw Schut, Zuster de Hees. Greetje noemde de Zuster „tante Dora”, soms wel eens plagend enkel „Dorusje”. Ze was immers pas 22 jaar en zag er erg jong uit. „Ze kon wel mijn vriendin zijn,” beweerde Greet meer dan eens tegen Marietje, „tante Dora” klinkt veel te plechtig!”

De laatste avond van de vacantie lag Marietje nog eens over dat alles in bed na te denken. Die middag was ze nog fijn naar de ijsclub geweest, terwijl Celine met Moeder boodschappen was gaan doen. Ze wilde er nog een keer goed van profiteren, want als ze eenmaal op school was, zou de pret wel verkeken zijn. Hard werken, werd nu het parool, want

na de Paasvacantie begonnen de repetities al voor het eind-examen. En dan . . . zou ze van school af zijn, een echt groot meisje worden, alles samen met Moeder doen, samen in de huishouding, samen alles bepraten ... ’t Leek haar wel heerlijk, maar Moeder zei laatst, dat ze toch iets kiezen moest, ze kon niet enkel thuis zijn. Ze zou dan veel te weinig omhanden hebben en dat zou haar op de duur niet bevredigen.

Maar ze wist nog steeds niet, waar ze eigenlijk zin in had. In studeren? Ze was heel goed in talen, maar ze voelde er toch niet veel voor, om daarin verder te gaan. Maar wat dan? Ze lag er nog over te denken, toen ze de grote gangklok elf uur hoorde slaan. Ze hoorde Vader naar de slaapkamer gaan en Moeder heel zachtjes de deur van hun kamer open doen. Eerst ging ze naar Celine’s bed, toen naar het hare. In de mening dat ze sliep, stopte Moeder de dekens wat vaster in, maakte een kruisje op haar voorhoofd en ging zachtjes de kamer uit. Met het heerlijke gevoel nog een lieve Vader en Moeder te hebben en zonder zorg te zijn, sliep Marietje spoedig in. (Wordt vervolgd).

VOOR VRIfE UURTJES

Meisjesjumper voor'n leeftijd van 12-15joar

Het is nog wel geen winterdag, maar voor wie graag warm gekleed gaat met koud en guur weer, wordt het nu toch al weer tijd om aan het breien van een jumper te beginnen. Het is heel moeilijk om een beschrijving te geven, welk ieder van jullie precies zó kan gebruiken. De ene heeft dunne, een ander dikke wol; de ene breit vast, een ander weer los. Daarom is het goed om eerst een staaltje te breien b.v. 20 steken breed en 20 toeren hoog van de tricotsteek, dus een naald recht, een. naald averecht, dan kan je nagaan of je deze beschrijving onveranderd kunt gebruiken, of dat je meer of minder steken op moet zetten.

Voor deze jumper is berekend, dat er op de 4 c.m. 12 steken gaan, en dat 20 toeren 5 c.m. hoog is, gebreid van koordwol en op naalden no. IV^. Wordt je staaltje nu kleiner als deze maten, dan moet je de breinaalden dikker nemen, wordt het groter, dan met dunnere naalden breien.

Deze beschrijving is voor een bovenwijdte van 80 a 88 c.m. glad gemeten. Wie meer bovenwijdte heeft moet wat meer steken opzetten.

Het voorpand:

Opzetten 119 steken en hierop breien 30 naalden 1 r. 1 av.

Nu begint het patroontje. Iste naald: 5 r., 1 av. (het einde is dan 5 recht).

2de naald: helemaal averecht.

3de naald: weer 5 recht, 1 averecht.

4de naald; helemaal averecht.

sde naald: 2 recht, 1 averecht, 5 r. 1 av. 5 r. lav. enz. (einde 2 r.)

6de naald: helemaal averecht.

7de naald: is gelijk de sde toer. Bste naald: helemaal averecht, en daarna begint het weer als bij de eerste toer.

Ga hiermee door tot aan het armsgat. De ene houdt van lang, een ander van, kort, dat moet je dus zelf maar meten. Voor het armsgat worden eerst 10 steken afgekant, hierop één toer overbreien en daarna nog SXI steek afkanten, door aan het begin van de naald 2 steken samen te breien, niet aan het eind van de naald; iedere mindering wordt dus overgebreid en zo zijn er na 10 toeren nog 89 steken over.

Nu begint het splitje, wat je niet kunt zien, omdat het onder de garnering valt, en wordt het voorpand verder in 2 helften gebreid. Maak in het midden één steek bij, zodat nu iedere helft 45 steken heeft, rijg er 45 op een draadje en ga op de andere 45 verder breien als volgt: 25 toeren, daarna aan de midden vóór 5 steken afkanten voor de hals, en bij de 10 volgende toeren aan de halskant één steek wegminderen, nu zijn er nog 30 steken over, waarop nog 5 toeren.

Vanaf het armsgat zijn nu 50 toeren gebreid, waarna de schuine schouder gebreid wordt, door aan de armsgatkant om de toer 6 steken af te kanten, na 10 toeren zijn dan alle steken op.