lete inakeio voor de Kerk

STOLA: Afmetingen 10 cm. breed. De versiering komt tot op 15 cm. hoogte.

Kleuren:

No. 1. Met Christus monogram. Letters rood-bruin omlijnd met dun goud. Kleine cirkels in lichtblauw. Lijntjes dun goud vastgelegd met rood-bruin.

No. 2. Korenaar in goud-geel (de draadjes in de aangeduide richting leggen). Sprietels: terra-cota. Druiven: Ene helft diep blauw; andere helft licht blauw. De sierlijnen in gouddraad met donkerblauw vastgelegd.

De patronen zijn op juiste grootte verkrijgbaar Secr. K.J.V. tegen de prijs van 10 cent. Academiesingel 47, Breda.

Ptenlioiiiidlerlbrig^dl©

Weten jullie wel, hoeveel brigadiers er zijn? Dat kun je nooit raden. Daarom zal ik ’t maar vertellen. Vandaag is de 570ste brigadier ingeschreven. 570 zieken krijgen geregeld brieven!

Dat is een prachtig getal. Ik weet zeker, dat die 570 meisjes heel dankbaar zijn voor de prettige opgewekte brieven die ze ontvangen.

Ongeveer dertig zijn er gestorven. Die bidden nu in de hemel voor haar trouwe brigadiers op aarde, t Is nu November dodenmaand. Toen ik de 570ste brigadier inschreef, dacht ik er aan, wat een schat van gebeden we door de brigade aan de overledenen kunnen schenken. ledere brigadier, één Weesgegroetje en 570 Weesgegroetjes vormen 57 rozenhoedjes.

Komt, brigadiers, bidt deze maand iedere dag één Weesgegroetje voor onze Overledenen. Denk hierbij bijzonder aan onze vroegere zieken, aan

de overleden Priesters, die zo gewerkt hebben voor de jeugd. En heel bijzonder denk ik nu aan Directeur Erank aan wien de hele K.J.M. van Nederland zo veel te danken heeft.

Afgesproken, brigadiers? ledere dag één Weesgegroetje voor de Overledenen? Hartelijk dank.

En nu de 570 e brigadier. ’t Is de Ronde Lelie en Chrysant van de K.J.M. te Mijdrecht. Ze mogen schrijven aan Diti Magerman, Imeldapaviljoen, Berg en Bos, Bilthoven.

Zieken, die correspondentie willen ontvangen van K.J.M.-ers kunnen zich opgeven bij:

De Redactie van Blije Jeugdj Noorderweg 146, Hilversum.

Blije Jeugd Brengt altijd vreugd!