Verslag van eenige Beri-beri-gevallen, voorgekomen in de negorij Titawaai op het eiland Noesalaut, ook in verband tot de voeding dezer lijders beschouwd,

DOOR

V. GRAVESTEIN,

Officier van Gezondheid 2de klasse.

Op den ioen Augustus 1.1. bezocht ik in gezelschap van den Heer VORDERMAN, Inspecteur van den Civiel Geneeskundigen Dienst, de negorij 7itazvaai, waar volgens bericht van den Regent eenige ernstige Beri-beri-gevallen zouden voorkomen.

Achtereenvolgens onderzocht ik deze lijders:

ie OBETH ToMASOA (beri-beri iemaal). Patiënt heeft vroeger nooit beri-beri gehad. 24 Maart 1.1. ging hij naar Ceram sagokloppen. 5 Mei kwam hij van daar terug en werd eenige dagen daarna ziek. Hij gevoelde kramp in de beenen en in het geheele lichaam, werd kortademig, kreeg sterke hartkloppingen.

Status praesens: Stevig gebouwde man, ongeveer 30 jaar oud. Gelaat niet anaemisch, niet cyanotisch.

Lichte dyspnoe, neusvleugels bewegen bij iedere ademhaling.

Pulsaties in jugulo.

Pols: klein, spanning matig, frequentie na geringe beweging 144.

Hartstoot zwak, in 4de intercostaalruimte, één cM. binnen de mammillairlijn.

Hartdemping niet vergroot.