Ir, Soekarno. de president der Repoeblieka Indonesia, sprekende tot de vergadering van het Komite Nasional Indonesia Poesat (K .N .I.P.). Wat gaat er in he' brein van dézen man, die in het moeilijk bereikbare Djokjaka rta zijn zetel heeft, om? Wil hij onzen vriend zijn? Zie onze fotoreportage in dit nummer. 5 APRIL 1947 No. 7

Ir, Soekarno. de president der Repoeblieka Indonesia, sprekende tot de vergadering van het Komite Nasional Indonesia Poesat (K .N .I.P.). Wat gaat er in he' brein van dézen man, die in het moeilijk bereikbare Djokjaka rta zijn zetel heeft, om? Wil hij onzen vriend zijn? Zie onze fotoreportage in dit nummer.

5 APRIL 1947 No. 7