VERRIJZENIS!

Nu leg mij in het graf,

Ik ga thans hellevaren,

Ik duik nu in den schoot Der diepe wereld af.

Geen Joden zijn zoo Jood,

Geen wetten zijn zoo straf,

Die mij kunnen bezwaren,

Te treden uit het graf.

Sluit het nu zegelvast En laat het goed bewaken;

Zet uw soldaten uit,

Een wacht die er op past;

Geen macht die Gods macht stuit,

Geen aarde houdt mij vast.

De grendels, zegels kraken.

Hoor, hoe het Paschen luidt!

O moeder, vrouwe, die Mij diep eens hield begraven Negen maanden in Uw lieven moederschoot,

Ik overwin den dood,

Ik kom u tegendraven,

Ik groet u, kus u, zie:

Verdreven is de nood !

PAUL HAIMON