Bladz.

LX VIL Standpunt 472

LXYIIL d. B., Nieuwe boeken 473

LIX. Boekenlijst 477

LXX. J. C. Alberdingk Thijm , Nalezing op de nieuwe uitgave van Yan Dale's Woordenboek (R. K.

Terminologie) 481

LXXI. G-. A. G-eerligs, Jan van Beers 502

LXXII. Prof. Dr. J. te Winkel, Geschiedenis der Ne-

derlandsche Taal 517

LXXIII. v. d. Mate, De opgaven voor de Hoofdacte-

Examens 1896 541

I. Amsterdam. II. 's-Gravenhage. III. Arnhem. IV. Deventer. V. Leeuwarden. VI. Breda.

LXXIV. Tijdschriften 562

LXXY. Boekenlijst 572