Veilige gidsen, voor hen die examen moeten afleggen, zijn de volgende Tijdschriften:

SUPPLEMENT

DE lil DER WISKONDE.

TIJDSCHRIFT

VOOE

Allen, flie Elxaineii in «lat vak moeten allesscn.

'ONDER RÉDApTIE VAN

A. J. VAN BREE.N,

MET MEDEWERKING VAN

P.J. BOS, C. A. CIKOT, J. C. EGER, S. DE GAST Jz , N. L.W.A. GRAVELAAR, C. KNAPPER Kz, W. F. KOPPESCHAAR Jr., . B. W. MONDT, J. M THIEL, VERHAGEN, C. F. A. ZERNIKE, • Dr. JOSEPH GILLET.

Elfde Jaargang 1896.

'Prijs per Jaargang f 2,50.

JJ

„ Bi1¥i isad der Wiskunde'

TIJDSCHRIFT

voor allen, die Examen in dat vak moeten afleggen en de studie in de lagere ■wiskunde voortzetten,

ONDER REDACTIE VAN

A, J, VAN BREEN,

, MET MEDEWERKING VAN

P. J. BOS, C. A. CIKOT, J. C. EGER, * , S. DE GAST Jz., N. L. W. A. GRAVELAAR, C. KNAPPER Kz., W. F. KOPPESCHAAR Jr., B. W. MONDT, J.-M. THIEL, H. VERHAGEN, C F. A. ZERNIKE, Dr. JOSEPH GILLET.

Achtste Jaargang 1896.

Prijs per Jaargang f 2,50.

DE BEOEFENAAR

DER

Rekenkunde.

TIJDSCHRIFT '

VOOR

Hulp- en Hoofdonderwijzers,

ONDER REDACTIE VAN

S. DE JONG Jz.,

Hoofd der School te Haastrecht,

MET MEDEWERKING- VAN

P. BEEMSTERBÓER, J. V. DISSELKOEN,

J. C. EGER, S. DE GAST Jz., C. W. HOENKAMP, J. VAN DER HOUT, C. KNAPPER Kz., J. DE KOCK, D. C. DE KONING, R. C. LAAN, R. MEURS en G. VAN DER ZANDEN.

Een en twintigste Jaargang 1896. Prijs per Jaargang ƒ2, — .-

pi isiiiii

TIJDSCHRIFT

VOOR

Aankomende Oiicierwijxei'S en Omlerwijzeressen,

ONDER REDACTIE VAN

S. DE'JONQ JZ,,

Hoofd der School te Haastrecht;'

MET MEDEWERKING VAN

Eenige Onderwijzers aan RijksNormaallessen.

Derde Jaargang 1896. i Prijs per Jaargang f 1,50.