INHOUD VAN NOORD EN ZUID XX.

Bladz.

Prof. Dr. J. te Winkel , Geschiedenis der Nederlandsche

Taal. (Vervolg) 2

Een leventje als God in Frankrijk 28

j. C. Groothuis, Potgieter's „Lief en leed in het Gooi".

(Vervolg) 29

Ganzebord of ganzespel gg

Dr. J. A. Woep, De bronnen van den Trou-ringh van Cats 39 Hakkebord gg

Taco H. de Beer, Prof. Allard Pierson 67

Tijdschriften

De hand in den boezem steken 83

Boekbeoordeelingen 8^

Prof- ! 'r .Jan ten Brink. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Mtddelnederlundsch Woordenboek. — Woordenboek der Nederlandsche Taal.

Boekenlijst _

Dr. J. Beegsma, De Voorvoegsels der Werkwoorden. . 97 v. d. Mate , Twee mondelinge Examens in de Ned. Taaien Letterkunde voor de Hoofdacte 100

Gruwbaar _ ^Q2

J. 0. Groothuis, Potgieter's „Lief en leed in het Gooi" (Slot). 103

Mr. c. Bake, Iemand vierkant de deur uitgooien . . 116

J. W. v. Dalfsen, Het stellen in de Lagere School . . 117

Glt 125

P. Voerman, De gebiedende wijs . . 125

De harp aan de wilgen hangen 129

Hetwelk doende ^29

P., Brandhelder

P., Aansprakeloos 2.32

Haagsche hopjes ... ... 136

Verscheidenheden ^37

Mr. C _ Bake , Eene aanteekening op Huugens. — Zinssamentrekking by Hooft. — K. Poll, Spaansche Brabander vs. 1873.